Defensie

Nederland kent verschillende defensieterreinen, zoals kazernes en munitieopslagplaatsen. Deze bevatten materialen die het risico op brand of ontploffing verhogen.

Wat staat op de Risicokaart?

Onder defensieterreinen vallen:

Verschillende van deze terreinen hebben buiten de hekken een beperking voor het ruimtegebruik. Er mogen binnen bepaalde zones bijvoorbeeld geen woningen worden gebouwd of wegen aangelegd. Om elk terrein zijn drie zones (A, B en C) vastgesteld; hoe dichterbij het militaire terrein, hoe strenger de regels. Deze terreinen staan aangegeven op de Risicokaart.

Waar vindt u meer informatie?