Aardbeving

Risicosituaties bij u in de buurt ?

Wat staat op de Risicokaart ?

Gebieden waar mogelijk een risico op een aardbeving aanwezig is, zijn op de Risicokaart aangegeven. Daarbij gelden de volgende twee graadmeters:
- de geologische samenstelling (de gesteenten en/of afzettingen);
- bijzonderheden in de ondergrond (holten, gangen etc.) in combinatie met het (voormalig) menselijk gebruik voor bijvoorbeeld delfstoffenwinning (steenkool, aardolie, gas en zout).

Basiscriterium voor opname op de Risicokaart is de Europese Marcroseismische Schaal (EMS): aangegeven worden de gebieden waar aardbevingen kunnen optreden vanaf een intensiteit van VI of hoger.

Waar vindt u meer informatie?