Luchtvaartongeval

Risicosituaties bij u in de buurt ?

Wat staat op de Risicokaart ?

De kans op een luchtvaartongeval is gering maar als het gebeurt, dan heeft het veelal grote gevolgen met vaak veel slachtoffers.

Op de Risicokaart staan alle grote vliegvelden voor burgerluchtvaart en alle militaire vliegvelden. Het grootste risico vormt het opstijgen en landen van vliegtuigen of helikopters. Op de Risicokaart staat het ‘Zone-1 gebied’. Dit is het gebied van ongeveer 300 meter naast de landingsbaan en een kilometer voor en achter de landingsbaan.

Waar vindt u meer informatie?