Kernongeval

Risicosituaties bij u in de buurt ?

Wat staat op de Risicokaart?

Locaties waarbij radioactieve stoffen kunnen vrijkomen worden aangegeven op de Risicokaart. Radioactieve stoffen houden namelijk langdurige gezondheidsrisico’s in voor mens en dier, maar kunnen ook milieuverontreiniging tot gevolg hebben.

Op de Risicokaart staan de volgende zeven Nederlands nucleaire inrichtingen die vallen onder de Kernenergiewet, art.15, onderdeel b:

  • Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp;
  • kernenergiecentrale in Borsele;
  • kernenergiecentrale in Dodewaard;
  • Reactor Instituut Delft in Delft;
  • Urenco in Almelo;
  • Hoge Flux Reactor (HFR) en Nuclear Research consultancy Group (NRG) in Petten.

Nabije inrichtingen over de grens:

  • Doel (BE)
  • Emsland (D)
  • Tihange (BE)

Waar vindt u meer informatie?