Groot gebouw met publieksfunctie

Risicosituaties bij u in de buurt?

Wat staat op de Risicokaart?

Op de Risicokaart staan vooral gebouwen aangegeven met een grootschalige publieksfunctie of gebouwen waar veel mensen niet of verminderd zelfredzaam zijn, zoals in een ziekenhuis of een kinderdagverblijf. Ook hoge gebouwen van meer dan 25 verdiepingen staan op de kaart.

NB: in wet- en regelgeving ook wel als 'kwetsbaar object' vermeld

Deze gebouwen gelden als risicovol in geval van
- brand waar door vuur, rookontwikkeling en giftige dampen, en/of
- instorting waardoor
veel slachtoffers kunnen vallen. In de meeste grote gebouwen zijn dan ook veel vluchtwegen om de kans op slachtoffers zo klein mogelijk te houden.

Waar vindt u meer informatie?