Transport gevaarlijke stoffen

Risicosituaties bij u in de buurt?

Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen bestaan veiligheidseisen. Een van deze eisen is om deze stoffen te vervoeren via het Basisnet. Dit zijn landelijk aangewezen routes over weg, spoor en water.

Wat is het risico?

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is risicovol. Bij een incident of ongeluk kunnen deze stoffen vrijkomen en een gevaar vormen voor mens, dier en milieu.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

De transportroutes binnen het Basisnet moeten voldoen aan veiligheidseisen. Ook aan de omgeving rondom deze routes zijn eisen gesteld. Zo kunnen we gevaarlijke stoffen op een zo veilig mogelijke manier vervoeren.

Waar vind je meer informatie?

Meer informatie over het Basisnet vind je op de site van infomil en de Rijksoverheid