Datapagina

De Risicokaart stelt data over risicosituaties voor eenieder vrij beschikbaar.
De informatie en data van de Risicokaart sluit aan bij de informatiebehoefte van overheidsorganisaties die uitvoering geven aan wettelijke taken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieuvergunningverlening, milieuhandhaving en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat kan zijn een rijksoverheid als ministerie, inspectie, veiligheidsregio, gemeente of andere regionale/lokale overheid.

De data kan door de professional gedownload, geanalyseerd en gerapporteerd worden met behulp van de rapportagetool (Yellowfin).

De informatie en data van de Risicokaart sluit aan bij de informatiebehoefte van overheidsorganisaties die uitvoering geven aan wettelijke taken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieuvergunningverlening, milieuhandhaving en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat kan zijn een rijksoverheid als ministerie, inspectie, veiligheidsregio, gemeente of andere regionale/lokale overheid.

 

Er wordt hard gewerkt om de data van voldoende kwaliteit te laten zijn om waardevol te zijn voor gebruik.