Data Analyse en Rapportage

Welke risico’s zijn er in uw omgeving? De Risicokaart laat ze op straatniveau zien. Bijvoorbeeld de kans op een overstroming of een ongeval met gevaarlijke stoffen. Iedereen kan de gegevens van de Risicokaart bekijken: professionals én burgers. Professionals zijn bijvoorbeeld de rijksoverheid, veiligheidsregio en gemeente. Zij gebruiken de informatie onder andere voor ruimtelijke ontwikkeling, milieuvergunningverlening, milieuhandhaving en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.

U kunt de data van de Risicokaart op de volgende manieren gebruiken:

  • De data kunnen gedownload, geanalyseerd en gerapporteerd worden met de rapportagetool (Yellowfin). De rapportagetool is in Betavorm beschikbaar voor overheden.
  • Er zijn twee webservices waarmee professionals informatie uit de Risicokaart in hun eigen GIS-systeem kunnen laden:

Voor het gebruik van de data gelden de Gebruiksvoorwaarden Risicokaart.

Continu verbeteren

Er wordt continu gewerkt aan de kwaliteit van de data en de Risicokaart, zodat ze van voldoende kwaliteit zijn om goed te kunnen gebruiken. Zo zijn de metadata (beschrijving van eigenaar, definitie, toepasbaarheid, actualiteit, en volledigheid van de data) van de datasets nog in ontwikkeling.