Veelgestelde vragen

Voor wie is de Risicokaart?

Na de vuurwerkramp in Enschede bleek dat de bewoners van de getroffen wijk niet wisten dat zich een vuurwerkopslagplaats in hun buurt bevond. Ze konden daardoor niet goed op het incident reageren en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. Daarom besloot het toenmalige kabinet dat gegevens over risico’s gemakkelijker toegankelijk moesten worden voor inwoners, zodat iedereen in Nederland kan weten welke risico’s er in zijn leefomgeving zijn en zich kan voorbereiden op eventuele calamiteiten. Bovendien kunnen geïnformeerde burgers meepraten over het veiligheidsbeleid of de overheid aanspreken op onveilige situaties.

Ook professionals, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening en de Veiligheidsregio’s, kunnen de gegevens van de Risicokaart goed bij hun werkzaamheden gebruiken. Bijvoorbeeld voor het maken van rampenplannen of bij het plannen van een veilige nieuwe woonwijk.

Hoe werkt de kaartviewer van de Risicokaart?

Met de beknopte Handleiding Risicokaart viewer (op de kaartviewer zelf via de ?-button rechtsonder aan ook als pdf-document beschikbaar) wordt u wegwijs gemaakt binnen de kaartviewer.

Hoe zie ik meer informatie over het risico-object ?

Als u op een risico-object op de kaart klikt, krijgt u informatie over het object en kunt u een rapport bekijken met daarin meer informatie. Aanvullende informatie kunt u opvragen bij de overheidsorganisatie die hiervoor verantwoordelijk is. Vaak is dat de gemeente, maar het kan ook de provincie of het Rijk zijn. Soms kunt u aanvullende informatie krijgen via de website van het bedrijf.

Wat kan ik het beste doen bij een calamiteit ?

Als zich een grote calamiteit voordoet, informeert de overheid hoe u het beste kunt handelen. Omdat een ramp zich plotseling kan voordoen is het verstandig om u voor te bereiden, zodat u weet wat u moet doen om jezelf en anderen in de omgeving te beschermen. Als u op de risico’s klikt die in het menu rechts van de kaart staan, verschijnt een nieuw venster. Hier staat wat het risico betekent, wat er kan gebeuren en wat uzelf kunt doen wanneer zich een calamiteit voordoet. Kijk voor meer informatie over voorbereiden op rampen ook op de website www.crisis.nl

Kan ik ook de risico’s over de grens in Belgie en Duitsland zien ?

Risico’s over de grens (in Duitsland en België) die bij een zwaar ongeval effecten kunnen hebben in Nederland worden nu nog niet op de Risicokaart getoond. In de toekomst gaat dit wel gebeuren. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de buurlanden door de provincies en de veiligheidsregio’s.

Waar komen de gegevens voor de Risicokaart vandaan ?

De gegevens op de Risicokaart worden door verschillende overheden aangeleverd. De overheidsorganisatie die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het afgeven van milieuvergunningen levert ook de gegevens hierover voor de Risicokaart. Bij informatie over gevaarlijk stoffen kunnen dat de gemeenten, de provincie of het Rijk zijn. Voor het leveren van gegevens waarin vergunningen geen rol spelen, is alleen de gemeente verantwoordelijk.

Staan alle risico’s op de kaart ?

Niet alle risico’s zijn op de kaart opgenomen. Ten eerste staan alleen de risico’s die plaatsgebonden zijn op de kaart. Dat betekent dat risico’s als gevolg van bijvoorbeeld een epidemie, extreem weer of de uitval van nutsvoorzieningen niet op de kaart zijn te vinden. Daarnaast moeten de gevolgen van een eventueel incident zó groot zijn, dat grootschalige inzet van hulpverleningsdiensten nodig is. Daarom vind u op de Risicokaart geen gevaarlijke kruispunten of sociaal onveilige situaties. Ook ongevallen met gevaarlijke stoffen op de Noordzee staan niet op de kaart.

Kan ik als bedrijf bezwaar maken tegen opname op de Risicokaart?

Nee, de gegevens op de kaart zijn gebaseerd op de door gemeente of provincie afgegeven vergunningen. Deze gegevens zijn openbaar. De gemeente bepaalt aan de hand van de risico-inventarisatie of een bedrijf moet worden opgenomen op de Risicokaart. Bedrijven worden hierover geïnformeerd. Het is mogelijk om bezwaar in te dienen, bijvoorbeeld wanneer concurrentiegevoelige informatie wordt verstrekt.

Hoe oud zijn de gegevens op de Risicokaart?

Als u op een punt in de kaart klikt, ziet u de datum van wijziging. Zo kunt u zien of de gegevens op de kaart actueel zijn of niet. De verantwoording voor de actualiteit ligt bij het bevoegde gezag (gemeente, provincie of het Rijk).

De school van mijn kinderen staat niet op de Risicokaart, wat kan ik doen ?

De gemeente is verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens over scholen, in de Risicokaart. Indien u constateert dat de gegevens niet kloppen, kunt u dit het beste via de gemeente kenbaar maken en hun verzoeken de school op de Risicokaart erbij te zetten.

Waarom staan waterleidingen er niet op ?

Een risicovol object wordt alleen opgenomen op de kaart als

  • de gevolgen van een incident zó groot kunnen zijn, dat bij de bestrijding gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten noodzakelijk is;
  • en wanneer meerdere slachtoffers kunnen vallen.

Het effect van een breuk in de waterleiding is beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de leiding. Een breuk van een waterleiding zal naar verwachting alleen leiden tot overlast voor de omgeving en er is geen of een zeer geringe kans op meerdere slachtoffers. Daarom staan waterleidingen niet op de Risicokaart.

Kan ik toegang krijgen tot de professionele Risicokaart?

De Risicokaart voor de professionele gebruiker, de Risicokaart Prof, is toegankelijk voor medewerkers van overheidsorganisaties die taken hebben op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, ruimtelijke ordening of milieu. Deze informatie is alleen toegankelijk als u beschikt over een gebruikersnaam en een wachtwoord.