Veelgestelde vragen

Gebruik

Hier opent u de kaartviewer van de Risicokaart in een nieuw venster

Hoe werkt de kaartviewer van de Risicokaart?

Met de beknopte Handleiding Risicokaart viewer wordt u wegwijs gemaakt binnen de kaartviewer.

Een uitgebreide versie van de handleiding is als pdf-document ook op de kaartviewer zelf beschikbaar via de ?-button rechtsonder aan.

Waar komen de gegevens voor de Risicokaart vandaan?

De gegevens op de Risicokaart worden door verschillende overheden aangeleverd. De overheidsorganisatie (zgn. bevoegd gezag) die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het afgeven van milieuvergunningen levert ook de gegevens hierover voor de Risicokaart. Bij informatie over gevaarlijk stoffen kunnen dat de gemeenten, de provincie of het Rijk zijn. Voor het leveren van gegevens waarin vergunningen geen rol spelen, is alleen de gemeente verantwoordelijk.

Meer informatie staat bij Over de Risicokaart > Betrokken partijen

Hoe oud zijn de gegevens op de Risicokaart?

Als u op een punt in de kaart klikt, ziet u de datum van wijziging. Zo kunt u zien of de gegevens op de kaart actueel zijn of niet. De verantwoordelijkheid voor de actualiteit ligt bij het bevoegd gezag (gemeente, provincie of het Rijk).

Meer informatie staat bij Over de Risicokaart > Betrokken partijen

Kan ik ook risicosituaties over de grens in België en Duitsland zien?

Risico’s over de grens (in Duitsland en België) die bij een zwaar ongeval effecten kunnen hebben in Nederland worden nu nog niet op de Risicokaart getoond. In de toekomst gaat dit wel gebeuren. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de buurlanden door de provincies en de veiligheidsregio’s.

De school van mijn kinderen staat niet op de Risicokaart, wat kan ik doen?

De gemeente is verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens over scholen, op de Risicokaart. Wanneer u constateert dat de gegevens niet kloppen, kunt u dit het beste via de gemeente kenbaar maken en hun verzoeken de school op de Risicokaart erbij te zetten.

Ook voor vragen over andere objecten, instellingen, et cetera kunt u zich richten tot uw gemeente.

Kan ik als bedrijf bezwaar maken tegen opname op de Risicokaart?

Nee, de gegevens op de kaart zijn gebaseerd op de door gemeente of provincie afgegeven vergunningen. Deze gegevens zijn openbaar. De gemeente bepaalt aan de hand van de risico-inventarisatie of een bedrijf moet worden opgenomen op de Risicokaart. Bedrijven worden hierover geïnformeerd. Het is mogelijk om bezwaar in te dienen, bijvoorbeeld wanneer concurrentiegevoelige informatie wordt verstrekt.

Hoe zie ik meer informatie over het risico-object?

Als u op een risico-object op de kaart klikt, krijgt u informatie over het object en kunt u een rapport bekijken met daarin meer informatie. Aanvullende informatie kunt u opvragen bij de overheidsorganisatie (bevoegd gezag) die hiervoor verantwoordelijk is. Vaak is dat de gemeente, maar het kan ook de provincie of het Rijk zijn. Soms kunt u aanvullende informatie krijgen via de website van het bedrijf.

Meer informatie staat bij Over de Risicokaart > Betrokken partijen

Waarom staan waterleidingen er niet op?

Een risicovol object wordt alleen opgenomen op de kaart als

  • de gevolgen van een incident zó groot kunnen zijn, dat bij de bestrijding gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten noodzakelijk is;
  • en wanneer meerdere slachtoffers kunnen vallen.

Het effect van een breuk in de waterleiding is beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de leiding. Een breuk van een waterleiding zal naar verwachting alleen leiden tot overlast voor de directe omgeving en er is geen of een zeer geringe kans op meerdere slachtoffers. Daarom staan waterleidingen niet op de Risicokaart.

Algemeen

Meer informatie over relevante begrippen staat bij Definitielijst

  • Waarom is er de Risicokaart?
  • Voor wie is de Risicokaart?
  • Wat is de Risicokaart?
  • Wat (welke risicosituaties) staat op de Risicokaart?
  • Hoe ziet de toekomst van de Risicokaart eruit?

Antwoorden op deze vragen en meer, leest u bij

Staan alle risico’s/risicosituaties op de kaart?

Wet- en regelgeving bepalen op de eerste plaats wat er op de Risicokaart staat. Zo worden alleen de risico’s die plaatsgebonden zijn, vermeld op de Risicokaart. Dat betekent dat risico’s als gevolg van bijvoorbeeld een epidemie, extreem weer of de uitval van nutsvoorzieningen niet op de kaart staan. 
Daarnaast moeten de gevolgen van een eventueel incident zó groot zijn, dat grootschalige inzet van hulpverleningsdiensten nodig is. Daarom vindt u op de Risicokaart geen gevaarlijke kruispunten of sociaal onveilige situaties. Ook ongevallen met gevaarlijke stoffen op de Noordzee staan niet op de kaart.

Meer informatie staat bij Veiligheid en wet.

Wat kan ik het beste doen bij een  ramp (calamiteit)?

Als zich een grote calamiteit voordoet, informeert de overheid hoe u het beste kunt handelen. Omdat een ramp zich plotseling kan voordoen is het verstandig om u voor te bereiden, zodat u weet wat u moet doen om uzelf en anderen in de omgeving te beschermen. 
Als u kijkt bij Welke risicosituaties zijn er?, vindt u informatie over wat de risicosituatie inhoudt en wat er kan gebeuren. 

Kijk voor meer informatie over voorbereiden op rampen bij www.crisis.nl.

Kan ik toegang krijgen tot de niet-openbare (professionele) Risicokaart?

De Risicokaart voor de professionele gebruiker, de niet-openbare Risicokaart, is toegankelijk voor medewerkers van overheidsorganisaties die taken hebben op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, ruimtelijke ordening of milieu. Deze informatie is alleen toegankelijk als u beschikt over een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Meer informatie staat bij Gebruikers Risicokaart.