Ongeval met gevaarlijke stoffen

Risicosituaties bij u in de buurt ?

Wat staat op de Risicokaart ?

Het betreft hier een mogelijke risicosituatie:

  • met brandbare/explosieve stof in open lucht, of
  • met giftige stof in open lucht.

Concreet in, dan wel bij de volgende situaties:

  • opslaglocaties voor gevaarlijke stoffen;
  • productie van gevaarlijke stoffen; 
  • verwerking van gevaarlijke stoffen; 
  • gebruik van gevaarlijke stoffen; 
  • vervoer gerelateerde inrichtingen, voor zover deze mogelijk een relevant effect hebben buiten de inrichting.

Richtlijn voor vermelding op de Risicokaart zijn de drempelwaarden (Regeling provinciale risicokaart, Bijlage I. , bedoeld in artikel 3, eerste lid).

Een stof is een gevaarlijke stof wanneer deze giftig, brandbaar of explosief is, of een combinatie van deze eigenschappen heeft. De belangrijkste:

Ammoniak,BRZO,Defensie,Emplacement,LPG,Nucleair,Ontplofbare stoffen,Opslag,Overig, Overslag,Vuurwerkopslag.

Waar vindt u meer informatie?