Natuurbrand

Risicosituaties bij u in de buurt ?

Wat staat op de Risicokaart?

Het gaat hier over bos-, heide- of duingebied waar een natuurbrand kan ontstaan. In Nederland komen bos- en heidebranden vaker voor dan duinbranden. De meeste natuurbranden ontstaan door menselijke onvoorzichtigheid. Denk aan weggegooide sigaretten, vuurkorven en barbecues. Of door brandstichting. Soms is een natuurinvloed zoals blikseminslag de oorzaak.

Voor registratie op de Risicokaart wordt gekeken naar brandbaar natuurgebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha ( = 1 km2):

  1. Gemengd bos en naaldbosgebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha
  2. Heide-, (hoog)veen-, gras- of riet- en duingebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha. Dit geldt wanneer een brand in dit gebied een directe bedreiging vormt voor een substantieel bosareaal of bebouwing: vakantieparken of dorpen.

Waar vindt u meer informatie?