Verkeersongeval op land

Risicosituaties bij u in de buurt

Op spoorwegen en wegen kan een ongeluk gebeuren. De risicovolle wegen en spoorwegen zijn opgenomen op de Risicokaart. Het gaat om trajecten voor hogesnelheidslijnen en intercitytreinen, autosnelwegen en rijkswegen en provinciale wegen met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Wat is het risico?

Spoorwegen

Bij treinverkeer bestaat het risico van een botsing of een ontsporing. Daardoor kan brand ontstaan. Bij passagierstreinen is de kans op slachtoffers groot, er kan paniek ontstaan en er is materiƫle schade. Doordat weg- en spoorverkeer steeds drukker wordt, gebeuren de meeste spoorwegongevallen gebeuren op een spoorwegovergang.

Wegen

Op de weg kunnen veel slachtoffers vallen bij een kettingbotsing. Daarbij zijn veel voertuigen betrokken. Er is kans op chaos, paniek en brand. Ook kunnen er gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

Spoorwegen

De spoorwegmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het spoor (de wagons en veilig in- en uitstappen) en de sociale veiligheid (het gevoel van veiligheid tijdens de treinreis). Prorail zorgt voor aanleg, onderhoud en beheer van het Nederlandse spoorwegnet. Dat is inclusief tunnels, overwegen, bovenleiding, seinen, wissels en stations. De overheid controleert of de betrokken maatschappijen zich aan de regels houden. De Rijksoverheid en beheerders van wegen en spoorwegen zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid op de spoorwegovergangen.

Wegen

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg. De wegbeheerders onderhouden de wegen, bruggen en viaducten en verzorgen de bewegwijzering. De overheid controleert of de betrokken instanties en gebruikers zich aan de veiligheidsvoorschriften houden.