Paniek, verstoring openbare orde

Risicosituaties bij u in de buurt?

Paniek in een menigte kan ontstaan op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen. Denk aan evenementen, festivals en voetbalwedstrijden. Verstoringen van de openbare orde zijn bijvoorbeeld rellen tijdens demonstraties of geweld bij voetbalwedstrijden. Op de Risicokaart staan de plaatsen waar grootschalige verstoringen van de openbare orde kunnen plaatsvinden. Ook kunnen er evenementen worden opgenomen met 5.000 of meer personen in een beperkt gebied.

Wat is het risico?

Verdrukking

Paniek kan ontstaan als er iets onverwachts gebeurt waar veel mensen in een klein gebied bij elkaar zijn met daaromheen hekken. Paniek in een menigte leidt tot verschillende risico’s. Mensen kunnen in de verdrukking komen, onder de voet worden gelopen en stikken. De aanleiding is vaak iets onverwachts, zoals een brandje, een vechtpartij of een plotselinge weersverandering.

Verstoringen van de openbare orde doen zich bij sommige voetbalwedstrijden vaak voor. Soms gebeurt het tijdens de wedstrijd op de tribune, soms rond het stadion en soms tijdens de aan- of afvoer van supporters. Het kan dat je hier onbedoeld bij betrokken raakt.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

Vergunningen en veiligheidseisen

Wie een evenement wil organiseren, moet een vergunning hebben. De gemeente stelt daar eisen aan. De organisatie van het evenement moet zorgen voor brandveiligheid, nooduitgangen, EHBO-voorzieningen en bereikbaarheid van het terrein voor de hulpdiensten (brandweer, politie en ambulances). Tijdens evenementen zijn hulpdiensten op het terrein of in de buurt, zodat zij snel kunnen ingrijpen als er iets gebeurt.

Politie

Bij demonstraties of voetbalwedstrijden kan de politie vooraf informatie verzamelen. Zo krijgt de politie een beeld van de mogelijke geweldplegers. Op de dag zelf is de politie zichtbaar aanwezig op strategische plekken. Als het nodig is, treedt de politie op. Soms wordt de Mobiele Eenheid (ME) ingeschakeld.