Opslag

Verschillende bedrijven werken met gevaarlijke stoffen. Bedrijven die meer dan 10.000 kilo gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen, staan op de Risicokaart. 

Wat is het risico?

Sommige bedrijven zijn een risicobron omdat ze gevaarlijke stoffen opslaan. Dat kunnen giftige, ontvlambare of explosieve stoffen zijn. Het gevaar ontstaat als een gevaarlijke stof naar buiten komt. Afhankelijk van de soort stof ontstaat er gevaar voor de volksgezondheid wanneer iemand met de stof in aanraking komt, maar ook brand- of explosiegevaar.

Risico's bij jou in de buurt?

Wat kun je zelf doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen?

  1. Ga niet naar het ongeval toe.
  2. Bel 112 als dat nog niet gebeurd is.
  3. Zorg dat je minstens 500 meter van het ongeval vandaan bent/ komt.
  4. Loop daarbij dwars op de wind (zie de tekening hieronder), weg van het ongeval.
  5. Je kunt op 500 meter ook schuilen.
  6. Volg instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) op.
  7. Ga niet eerder terug naar de plaats van het ongeval tot je het sein 'veilig' hebt gekregen.

dwars op de wind

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

De overheid stelt regels voor de hoeveelheid van een bepaalde gevaarlijke stof die een bedrijf maximaal in opslag mag hebben. Bedrijven die op de Risicokaart staan moeten altijd een vergunning hebben. Ze moeten op een bepaalde afstand staan van woningen, ziekenhuizen, scholen e.d. Ook is een vergunning nodig voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen die van buiten de fabriek of locatie komen.
De bedrijven die gevaarlijke stoffen in de opslag hebben, zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse. De werkvoorraad valt buiten de opslagnormen. De werkvoorraad is de hoeveelheid gevaarlijke stof die een bedrijf op één dag gebruikt of voor één productiehoeveelheid nodig heeft. De overheid controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

    Waar vind je meer informatie?