Opslag

Verschillende bedrijven werken met gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven vormen een risicobron omdat ze deze stoffen opslaan. Gevaarlijke stoffen kunnen giftige, ontvlambare of explosieve stoffen zijn.

Wat staat op de Risicokaart?

Bedrijven die meer dan 10.000 kilo gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen, staan op de Risicokaart.
Het gevaar ontstaat als een gevaarlijke stof naar buiten komt. Afhankelijk van de soort stof ontstaat er gevaar voor de volksgezondheid wanneer iemand met de stof in aanraking komt, maar ook brand- of explosiegevaar.

Waar vindt u meer informatie?