Ontplofbare stoffen

Ontplofbare stoffen zijn stoffen die kans geven op brand en ontploffing. Op de Risicokaart staan instellingen die werken met ontplofbare stoffen en waar buiten het hek beperkingen gelden voor het ruimtegebruik. De meeste instellingen met ontplofbare stoffen zijn van defensie.

Wat is het risico?

Bij ontplofbare stoffen is er kans op brand en een ontploffing. Een ontploffing geeft een drukgolf, enorme warmte en brand, en er vliegen brokstukken rond die gevaar opleveren.

Risico's bij jou in de buurt?

Wat kun je zelf doen bij een ongeval met ontplofbare stoffen?

Een vuurwerkontploffing begint met brand. Wanneer je brand ziet:

 1. Ga niet kijken.
 2. Bel 112 als dat nog niet gebeurd is.
 3. Volg de instructies van de politie, brandweer en ambulance.
 4. Ga weg bij de brand en de rook met een (natte) doek voor je neus en mond.
 5. Neem kinderen en mensen die niet zelf kunnen vluchten zo snel mogelijk mee.
 6. Ga nooit een brandend gebouw in.

Na een ontploffing:

 1. Hoort u de sirene of geluidswagens in de straat.
 2. Luister naar de rampenzender.  
 3. Volg instructies van overheid en hulpverleners op. 

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

De overheid stelt eisen aan de opslag van gevaarlijke stoffen: opslag moet bijvoorbeeld in speciale containers, gebruik van goede beschermingsmiddelen is verplicht en afvoer van gevaarlijke stoffen mag alleen uitgevoerd worden door gespecialiseerde bedrijven. Er hoort ook een calamiteitenplan en een rampenbestrijdingsplan te zijn, waar regelmatig mee wordt geoefend. De beheerders van deze inrichtingen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse. De overheid controleert of zij zich aan de regels houden.

  Waar vind je meer informatie?

  Kijk op www.denkvooruit.nl voor algemene informatie over wat je moet doen bij een ramp.