Buisleidingen

Gevaarlijke stoffen vervoeren we over de weg, het spoor, het water en door buisleidingen. Op de risicokaart staan buisleidingen voor giftige stoffen met een verhoogd risico. Bij risicovolle buisleidingen kun je denken aan (hogedruk) transport van aardgas, olie, benzine, kerosine, chemische producten en industriële gassen. Deze stoffen kunnen giftig, licht ontvlambaar, of brandbaar zijn. Buisleidingen lopen meestal ondergronds, maar soms ook bovengronds.

Wat is het risico?

Als er tijdens het transport van gevaarlijke stoffen iets misgaat, kan de gevaarlijke lading ontbranden of exploderen. Ook kunnen giftige gassen ontsnappen via een lek of breuk. De grootste kans op een beschadiging aan een buisleiding ontstaat door graafwerkzaamheden. Denk hierbij aan werkzaamheden aan gas-, olie- en waterleidingen in de grond, of kabels voor stroom, tv, telefoon en internet.

Project Buisleidingen

Vanaf 2017 werkt risicokaart.nl aan een project om bulkinvoer van gegevens over buisleidingen mogelijk te maken. Doel is om de kwaliteit van informatie op orde te brengen, door in één keer veel data tegelijk te kunnen invoeren. Data zijn nu actueel en betrouwbaar.
De recente importacties voor de buisleidingen bevatten geen effectafstanden. Op dit moment wordt onderzocht of deze gegevens in een later stadium toegevoegd kunnen worden.

Het invoerprogramma is gereed en inmiddels zijn de gegevens van alle exploitanten geactualiseerd (november 2018). Deze zijn:

 • Gasunie
 • NAM/Shell
 • BPRR
 • Lindegas Benelux
 • AKZO Nobel
 • Odfjell
 • PPS PALL
 • PPS PRB
 • ARG
 • VYNOVA
 • Taqa
 • AirProducts
 • DOW
 • AirLiquide
 • Lyondell
 • Vermilion
 • Zeeland Refinery
 • VOPAK (VTB, VTC, VTE, MultiCore en TTR)
 • Zebra
 • Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij
 • Petrogas
 • Shell Pipeline Systems
 • Groningen Seaports
 • Tulip Oil
 • Team Terminal
 • VOPAK Eemshaven

Dit project is in samenwerking met het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS) opgezet.