Vuurwerk

Vuurwerk is de verzamelnaam voor snel verbrandende, lichtgevende en vaak luid knallende stoffen in papieren hulzen, waar vaak buskruit in zit. Het wordt ingedeeld in twee categorieën: consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Het vuurwerk dat voor de jaarwisseling wordt verkocht, is consumentenvuurwerk.

Wat is het risico?

Op de Risicokaart staan de locaties waar meer dan 10.000 kilo vuurwerk ligt opgeslagen, wordt bewerkt of verkocht. Dat kan zowel consumenten- als professioneel vuurwerk zijn. De meeste verkooppunten van consumentenvuurwerk hebben minder voorraad en staan dus niet op de Risicokaart. Het gevaar ontstaat als er veel opgeslagen vuurwerk tegelijk ontbrandt en ontploft. Een ontploffing geeft een drukgolf, enorme warmte en brand, en er vliegen brokstukken rond die gevaar opleveren. Een ontploffing kan overigens alleen plaatsvinden.

Wat kun je zelf doen bij een vuurwerkongeval?

Een vuurwerkontploffing begint met brand. Wat kun je doen als je een brand ziet?

 1. Ga niet kijken;
 2. Bel 112 als dat nog niet gebeurd is;
 3. Volg de instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance);
 4. Ga weg bij de brand en de rook met een (natte) doek voor je neus en mond;
 5. Neem kinderen en mensen die niet zelf kunnen vluchten zo snel mogelijk mee;
 6. Ga nooit een brandend gebouw in.

Wat gebeurt er na een ontploffing?

 1. Buiten hoor je de sirene of geluidswagens;
 2. Luister naar de rampenzender;
 3. Volg instructies van overheid en hulpverleners op.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

Nederland heeft strenge regels voor de opslag, bewerking en verkoop van vuurwerk. Er bestaan ook strikte eisen voor de minimale afstand tussen een vuurwerkbedrijf en de bebouwing eromheen moet zitten. De provincie verleent de milieuvergunningen aan de vuurwerkbedrijven die op de Risicokaart staan, daarbij geadviseerd door de regionale brandweer. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ter plekke en de provincie controleert of zij zich aan de regels houden.

Waar vind je meer informatie?

 • Kijk op www.denkvooruit.nl voor algemene informatie over wat je moet doen bij een grote brand.
 • Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu staan vragen en antwoorden over vuurwerk.