Emplacement

Emplacement is het samenstellen of splitsen van treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Dit splitsen of samenstellen gebeurt op rangeerterreinen. Als er iets misgaat op een rangeerterrein ontstaat een risico.

Wat staat op de Risicokaart?

Op de Risicokaart staan de rangeerterreinen in Nederland. Als door een aanrijding of schade aan een container een lek met gevaarlijke stoffen ontstaat, kan er een gevaar ontstaan voor de gezondheid of kans op brand of een ontploffing.

Waar vindt u meer informatie?