Ammoniak

Ammoniak (NH3) is een kleurloos giftig gas met een uitgesproken prikkelende geur. Blootstelling aan deze stof is schadelijk voor de gezondheid. Het wordt onder meer toegepast om te koelen.

Wat staat op de Risicokaart?

Koelinstallaties van bijvoorbeeld grote veilingen en ijsbanen gebruiken ammoniak. Ook grote (distributie)bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie gebruiken de stof. Deze bedrijven staan op de Risicokaart. 
Ammoniak is niet hetzelfde als het schoonmaakmiddel ammonia; dit is water waarin ammoniak is opgelost.

Waar vindt u meer informatie?