Welke risicosituaties zijn er?

Deze pagina geeft een overzicht van mogelijke risicosituaties die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. Wilt u zien welke mogelijke risicosituaties er bij u in de buurt zijn, ga dan naar de kaartviewer van de Risicokaart (resultaten het beste zichtbaar via PC/laptop).

Voor adviezen over wat u kunt doen als er iets gebeurt, kunt u terecht bij crisis.nl.

Risico: aardbeving

Als gevolg van de samenstelling van en/of bijzonderheden in de ondergrond kan een aardbeving plaatsvinden. Welke locaties in Nederland kennen een reëel risico op een serieuze beving?

Risico: groot gebouw met publieksfunctie

Grote gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn, kunnen risicovol zijn vanwege de ingrijpende gevolgen als er brand ontstaat of als het instort. Welke gebouwen betreft het?

Risico: kernongeval

Bij een ongeval bij één van de zeven nucleaire inrichtingen in Nederland kan radioactiviteit vrijkomen. Dit kan (grote) gevolgen hebben voor de gezondheid. Om welke nucleaire inrichtingen gaat het?

Risico: luchtvaartongeval

Een vliegveld of militair (oefen)terrein met vliegoperaties kent het risico op een ongeval met een luchtvaarttuig. Om welke locaties gaat het?

Risico: natuurbrand

Een groot natuurgebied dat brandgevoelig is, kan bij daadwerkelijke brand grote risico’s voor haar omgeving betekenen. Om welke natuurgebieden gaat het?

Risico: ongeval met gevaarlijke stoffen

Bedrijven en locaties met brandbare, explosieve of giftige stoffen vormen een risico voor de omgeving. Waar zijn die locaties en bedrijven zoals een LPG-tankstation?

Risico: ongeval op het water

Bij een ongeval tijdens wateractiviteiten waar veel mensen bij betrokken zijn, kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Denk aan grote passagiersschepen en populaire waterrecreatiegebieden. Om welke wateren en waterwegen gaat het?

Risico: overstroming

In Nederland is bescherming tegen overstroming wettelijk geregeld. In de Waterwet en in provinciale verordeningen is vastgelegd welke veiligheid de waterkringen moeten bieden. Dit is uitgedrukt in veiligheidsnormen. De waterschappen toetsen regelmatig of de keringen aan deze normen voldoen. Als ze niet voldoen voeren de waterschappen de benodigde maatregelen uit.

Risico: paniek, verstoring openbare orde

In situaties zoals bij grote festivals, demonstraties of voetbalwedstrijden met veel mensen op een beperkt oppervlak en weinig vluchtwegen (en kans op een serieuze aanleiding), kan paniek ontstaan of de openbare orde worden verstoord. Om welke situaties gaat het?

Risico: transport gevaarlijke stoffen

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Daarom moet het vervoer van deze stoffen voldoen aan strenge internationale en nationale regelgeving. Bovenop deze vervoersregelgeving stelt de Regeling Basisnet grenzen aan de risico’s die het vervoer ten hoogste mag opleveren voor de omgeving.

Risico: tunnelongeval

Een ongeval in een tunnel kent een verhoogd risico op de veiligheid van betrokkenen. De Risicokaart laat daarom alle tunnels zien met een overkapping van minstens 250 meter. Waar zijn deze tunnels?

Risico: verkeersongeval op land

Grote ongevallen in het wegverkeer, of ontsporingen of botsingen van reizigerstreinen hebben ingrijpende gevolgen. Om welke snelwegen en spoorlijnen gaat het?