Risico: paniek, verstoring openbare orde

Wat staat op de Risicokaart?

Op de Risicokaart staan locaties van grootschalige evenementen met 5.000 of meer personen in een beperkt gebied. Dit kunnen zijn festivals, evenementen, voetbalstadions, gangbare routes voor demonstraties e.d.

Verstoringen van de openbare orde zijn in zekere mate ‘onvoorspelbaar’ en zijn bijvoorbeeld rellen tijdens demonstraties of geweld bij voetbalwedstrijden.

Paniek kan ontstaan als er iets onverwachts gebeurt waar veel mensen in een klein gebied bij elkaar zijn met daaromheen hekken; mensen kunnen in de verdrukking komen, onder de voet worden gelopen, et cetera.

Waar vindt u meer informatie?

Risicosituaties bij u in de buurt?