Risico: overstroming

Wat staat op de Risicokaart?

Op de Risicokaart kunt u zien welke gebieden mogelijk kunnen overstromen. Daar ziet u ook hoe hoog het water bij u kan komen en waar veilige, hoog gelegen gebieden zijn. Op de kaart staan zowel de door dijken beschermde gebieden (roodtinten) als de gebieden langs de rivieren die niet door dijken worden beschermd (blauwtinten).  
Elke overstroming verloopt anders. Welk deel van het overstroombaar gebied ook werkelijk overstroomt, en met welke diepte, is dan ook afhankelijk van de ernst en duur van een overstroming.  

Het weergeven gebeurt in de volgende categorieën: 0-20, 20-50, 50-80, 80-200, 200-500 en >500 cm.

Waar vindt u meer informatie?

Risicosituaties met kleine kans op overstroming 

Risicosituaties met middelgrote kans op overstroming

Risicosituaties met grote kans op overstroming