Risico: overstroming

Wat staat op de Risicokaart?

Er worden twee typen kaarten getoond: overstromingsgevaarkaarten met de kenmerken van overstromingen (gebiedsomvang, waterdiepte) en overstromingsrisicokaarten met de gevolgen van overstromingen in termen van potentiële schade en aantallen getroffenen.
U kunt zien welke gebieden mogelijk kunnen overstromen met een inschatting van de kans van voorkomen. Ook kunt u zien hoe diep het water dan kan komen te staan. Op de kaart zijn ook de waterkeringen te zien die beveiliging beiden tegen overstromingen. In geval van het doorbreken van een waterkering kunnen in een zone direct achter deze waterkering hoge stroomsnelheden voorkomen.

Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.

Actuele informatie over waterstanden in Nederland vindt u op rijkswaterstaat.nl en op waterinfo.rws.nl.

Waar vindt u meer informatie?