Luchtvaartongeval

Vliegen is een veilige vorm van vervoer. Toch kan het mis gaan. Een luchtvaartongeval leidt vaak tot veel dodelijke slachtoffers. Op de Risicokaart staan alle grote vliegvelden voor burgerluchtvaart en alle militaire vliegvelden. Het grootste risico vormt het Zone-1 gebied. Dit is het gebied van ongeveer 300 meter naast de landingsbaan en een kilometer voor en achter de landingsbaan. Op de Risicokaart zie je dit gebied als een rechthoekig vlak. 

Wat is het risico?

Een vliegtuigongeluk leidt vaak tot veel dodelijke slachtoffers. Overlevenden hebben vooral brandwonden en botbreuken. Soms komen er gevaarlijke stoffen vrij. Als het vliegtuig in een woongebied neerstort, is het aantal slachtoffers en gewonden nog hoger. 

Wat kun je zelf doen bij een luchtvaartongeval?

  1. Ga niet kijken.
  2. Houd afstand bij brand vanwege de hitte en de giftige rook.
  3. Houd afstand vanwege gevaarlijke stoffen die kunnen vrijkomen.
  4. Bel 112 als dat nog niet gebeurd is.

Risico's bij jou in de buurt ?

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

De overheid stelt strenge eisen aan luchthavens, de verkeersleiding en luchtvaartmaatschappijen. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ter plekke. Dit geldt voor de vliegtuigen (technische veiligheid), maar ook voor persoonlijke veiligheid. Er zijn regels voor bemanningen, voor mensen die op of in de buurt van de luchthaven werken en voor reizigers. De overheid controleert of de organisaties aan de gestelde eisen voldoen. Is dat niet of onvoldoende het geval? Dan kan de inspectie boetes uitdelen en zelfs vliegroutes sluiten.