Kernongeval

Bij een ongeval in een kerncentrale met nucleaire stoffen kan radioactiviteit vrijkomen. Meestal zijn ongevallen met kerncentrales het gevolg van fouten en storingen binnen de centrale. Hierdoor kan de centrale bijvoorbeeld radioactieve (ventilatie)lucht uitblazen of radioactief koel- of afvalwater lozen. In extreme gevallen kunnen radioactieve stoffen direct vrijkomen uit de kernreactor. Op de Risicokaart staan kerncentrales aangegeven.

Wat is het risico?

Radioactieve stoffen houden gezondheidsrisico’s in voor mens, dier en milieuverontreiniging. De effecten van radioactieve neerslag na een kernongeval zijn lastig te bestrijden. Als radioactief materiaal eenmaal het lichaam is binnengedrongen, is het vrijwel niet te verwijderen en werkt het langdurig door. Wel kunnen jodiumtabletten bescherming bieden tegen de opname van radioactief jodium door de schildklier.

Wat kun je zelf doen na een kernongeval ?

Ook al weet u nog niet wat de ernst van de situatie is, u kunt in ieder geval zelf het volgende doen:

Risico's bij jou in de buurt ?

Drie zones

Hoe dichter je bij de plaats van het kernongeval bent, hoe groter het gezondheidsrisico. De overheid gaat uit van drie risicozones bij een kernongeval, gemeten vanaf de plaats van het ongeval:

  1. Evacuatiezone: tot 5 kilometer. Iedereen moet het gebied verlaten.
  2. Jodiumprofylaxe-zone: tot 10 kilometer. Bewoners in dit gebied krijgen jodiumtabletten. Hiermee probeert men gevolgen voor de gezondheid te beperken.
  3. Schuilzone: tot 20 kilometer. Iedereen moet binnenshuis blijven en deuren en ramen gesloten houden.

Buiten de 20 kilometerzone moet de voedselketen beschermd worden. 

Invloed van het weer

De hierboven genoemde afstanden gelden alleen voor de kerncentrale in Borssele. Hoe groot de verschillende zones zijn, hangt af van de omvang van de ramp en de weersomstandigheden, zoals windrichting en neerslag. Weersomstandigheden tijdens en na een kernongeval hebben invloed op hoe groot de gevolgen zijn. Drinkwater, landbouwgronden en voedsel kunnen radioactief besmet raken.

Meer informatie