Registratiebesluit externe veiligheid

Met het Registratiebesluit externe veiligheid wordt het verplicht risicosituaties rond gevaarlijke stoffen te registreren. Dit besluit is op 30 maart 2007 inwerking getreden. Het gaat hierbij om situaties waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, opgeslagen of getransporteerd, die een risico voor de omgeving zijn. Deze gegevens zijn opgeslagen in het Risicoregister van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en opgenomen op de risicokaart.

Hieronder staan artikelen uit het Registratiebesluit externe veiligheid die relevant zijn voor de risicokaart: