Wie doet wat?

De Risicokaart is een wettelijke verplichting op basis van de Wet veiligheidsregio’s en Wet milieubeheer. De volgende overheden hebben hierbij de volgende verantwoordelijkheden:

  • De twaalf provincies maken de Risicokaart en stellen deze beschikbaar;
  • De gemeenten (en provincies, waterschappen en Rijk) leveren gegevens aan;
  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor adequate wet- en regelgeving;
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt voor adequate wet- en regelgeving. Dit ministerie is eigenaar van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en ontwikkelaar/eigenaar van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV, ter vervanging van het RRGS als de Omgevingswet in werking treedt).
  • GBO provincies (een unit van BIJ12) beheert de Risicokaart. GBO provincies is de gemeenschappelijke organisatie die landelijke informatiesystemen beheert namens provincies.