Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico's met het Register Externe Veiligheidsrisico’s gaat naar de Omgevingswet. Een aantal andere onderwerpen blijft in de Wet milieubeheer.

Besluit kwaliteit leefomgeving

Een onderdeel van de Omgevingswet is het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In dit besluit staan regels over omgevingswaarden, instructieregels, beoordelingsregels en regels voor monitoring.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2022 in werking. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet geeft alle informatie ter voorbereiding op de Omgevingswet.