Regelgeving met betrekking tot veiligheid

Naast de Wet Milieubeheer, het Registratiebesluit externe veiligheid, de Wet veiligheidsregio's en de Regeling provinciale risicokaart gelden verschillende wetten en regelingen die relevant zijn voor de risicokaart. Op de website van het Kenniscentrum InfoMil staat een overzicht van alle regelgeving met betrekking tot veiligheid.