Laatste lichting gegevens buisleidingen Risicokaart geactualiseerd

In het kader van het project Buisleidingen zijn deze maand de gegevens van de derde  lichting exploitanten (7) geactualiseerd. Deze zijn:

-       Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij
-       Petrogas
-       Shell Pipeline Systems
-       Groningen Seaports
-       Tulip Oil
-       Team Terminal
-       VOPAK Eemshaven

Deze is tevens de laatste lichting.

Lees hier over de achtergrond.

Dit project is opgezet in samenwerking met het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS).