Voortgang project Buisleidingen

Vanaf 2017 werkt risicokaart.nl aan een project om bulkinvoer van gegevens over buisleidingen mogelijk te maken. Doel is om door in één keer veel data tegelijk te kunnen invoeren, de kwaliteit van informatie op orde te brengen. Data zijn nu dus actueel en betrouwbaar.

Het invoerprogramma is gereed en gegevens van de eerste lichting exploitanten (10) zijn geactualiseerd. Deze zijn:

-          Gasunie
-          NAM/Shell
-          BPRR
-          Lindegas Benelux
-          AKZO Nobel
-          Odfjell
-          PPS PALL
-          PPS PRB
-          ARG
-          VYNOVA 

De tweede en laatste lichting volgen respectievelijk in mei en september 2018 en duurt elk ongeveer twee maanden. Op risicokaart houden we u op de hoogte.

Dit project is in samenwerking met het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS)  opgezet.