Informatie overstromingsrisico’s geactualiseerd

Hoe hoog komt het water in mijn omgeving bij een mogelijke overstroming? Wie dat wil weten, raadpleegt de nieuwe overstromingskaarten op nederland.risicokaart.nl.

De overstromingskaarten zijn vernieuwd omdat meer nieuwe informatie beschikbaar is gekomen, bijvoorbeeld over de sterkte van de waterkeringen die de lage gebieden in Nederland tegen overstromingen beschermen. 
Ook hebben landen in Europa in 2007 afgesproken dat de lidstaten: 

  • kaarten maken van gebieden waar overstromingsrisico’s beduidend kunnen zijn en 
  • deze kaarten ook elke zes jaar actualiseren. 

Belang bij Europese afspraken

De verantwoordelijk twaalf provincies hebben de nieuwe kaarten gemaakt in goede samenwerking met waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De kaarten worden gebruikt in (inter)nationaal overleg en voor nationaal én grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico’s. 

Nederland heeft als deltaland, waar Europese rivieren naartoe stromen, belang bij Europese afspraken. Wat bovenstrooms gebeurt, kan – beduidende - gevolgen hebben voor de situatie benedenstrooms (zoals in Nederland). Ook gebruiken overheden de kaarten voor het actualiseren van plannen om gevolgen van overstromingen en de kans daarop te verminderen.

Meer informatie staat bij Risico: overstroming.