Veegronde en conversie Restcategorie RRGS naar het REV

Sinds 18 november 2022 is het niet meer mogelijk om inrichtingen in te voeren of te wijzigen via de invoermodule van het RRGS. In dit nieuwsbericht leest u over de veegronde en de conversie van de restcategorieën uit het RRGS naar het REV.

Veegronde

In deze conversie worden de inrichtingen die voor 18 november 2022 zijn ingevoerd en de status gepubliceerd hebben, geconverteerd naar het REV. De data die niet de status gepubliceerd hebben, worden als een lijst opgenomen onder de informatiebutton in het invoerportaal. Dit zodat deze alsnog indien gewenst handmatig kunnen worden ingevoerd via de BGM module.
 
Tijdens een analyse van de database is geconstateerd dat 53 locaties met opslag van toxische gassen als bronhouder RRGS hebben gekregen en derhalve niet aan de juiste OD zijn toegewezen. Deze locaties zijn bij de veegactie alsnog toegewezen aan de juiste OD.

Conversie restcategorieën

Op 21-11-2022 heeft de adviesraad van Geonovum besloten het IMEV te wijzigen waardoor het overzetten van de restcategorie mogelijk is geworden. Op 20 december 2022 staan de geconverteerde data in het invoerportaal gereed. Het gaat om de dataset Restcategorie.  
 
Deze dataset is gecreëerd om activiteiten en referenties die in het RRGS zitten en niet onder een BKLActiviteit geclassificeerd worden, naar het REV te kunnen converteren. In de attribuutvelden ‘omschrijving’ van de activiteit en referentie zal worden aangegeven waar de activiteit en referentie betrekking op heeft. De activiteit ‘Restcategorie’ kan betrekking hebben op onder andere:

  • Vuurwerk (meldingplichtige opslag van consumentenvuurwerk van categorie F1, F2, F3 conform BAL art. 4.1042);
  • Ontplofbaar (meldingplichtige, civiele opslag van ontplofbare stoffen, conform BAL art. 4.1051);
  • Ammoniak (een meldingplichtige ammoniakkoelinstallatie met max. 1500 kg ammoniak);
  • OpslagVerpakt (opslag die niet valt onder REV-categorieën A12, B3 en E5);
  • Opslagtank (voor tank met gassen of vloeistoffen, die niet valt onder een REV-categorie zoals A6, A7, A8, B2, E3, E4);
  • OpstellenVoertuigen (langer dan 24 uur of meer dan 3 gelijktijdig).

Wat wordt van u als bronhouder verwacht ?

De BGM module wordt aangepast zodat de restcategorie kan worden gecontroleerd en gevalideerd. Deze wijzigingen worden op dit moment gebouwd en getest en gaan zoals vooralsnog gepland staat in de week tussen kerst en oud en nieuw live. Dit zodat u als bronhouder in het nieuwe jaar voortvarend aan de slag kunt.
 
Net als bij de vorige conversies wordt verwacht dat u als bronhouder de data steekproefsgewijs controleert en via de overzetmodule overzet naar het REV.

Nieuwe invoermodule BGM 2.0

Vanaf 22 november 2022 is de nieuwe invoermodule via het invoerportaal van het REV beschikbaar. Hier kunt u bij een nieuwe melding of aanvraag de data van de activiteit en locatie invoeren.  

Vragen of onduidelijkheden

Kijk voor meer informatie in de sectie “aan de slag met de conversie” van de website van het REV. Als u een vraag heeft kunt u hiervoor de helpdesk benaderen per e-mail via het adres rev@rws.nl.