Vier datasets van RRGS naar REV

Op 27 juni 2022 worden de datasets van vier risicosituaties (inrichtingen) in de Risicokaart overgeheveld van het RRGS naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Dit betekent dat u de data voor deze vier sets niet meer aanlevert of aanpast in het RRGS, maar in de BGM-module van het invoerportaal van het REV. Het gaat om de volgende datasets:

 • A1 Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • A6 Mestvergistingsinstallaties
 • B1 Koelinstallatie met ammoniak
 • B2 Opslagtank voor gassen (opslag propaan/propeen vergunningplichtig)

Inrichtingen met de status ‘in bewerking’ of ‘concept’ in het RRGS, kunnen nog wel worden bewerkt en geautoriseerd door bevoegd gezag.

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking; uiterlijk dan staan alle datasets in het REV. In mei van dit jaar zijn ook al drie datasets overgeheveld. Daarmee staan per 27 juni 2022 de volgende datasets is het REV:

 • A1 Behandelen, regelen en meten van aardgas
 • A1a Tanken LPG (alleen de LPG op enkelvoudige locaties)
 • A6 Mestvergistingsinstallaties
 • A7 Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht
 • B1 Koelinstallatie met ammoniak
 • B2 Opslagtank voor gassen (opslag propaan/propeen vergunningplichtig)
 • E6 Seveso inrichtingen

Meer informatie: www.registerexterneveiligheid.nl.