Van RRGS naar REV

Professionals die data aanleveren voor de Risicokaart, doen dat nu nog bij het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Vanaf 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking en dan moeten alle data worden aangeleverd bij het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). In de komende maanden worden datasets overgeheveld naar dit REV en vanaf juni kunnen ook nieuwe data bij het REV worden aangeleverd. Meer informatie: www.registerexterneveiligheid.nl.