Natuurbrand

Een natuurbrand is een brand in bos-, heide- of duingebied. In Nederland komen bos- en heidebranden vaker voor dan duinbranden. De meeste natuurbranden ontstaan door menselijke onvoorzichtigheid. Denk aan weggegooide sigaretten, vuurkorven en barbecues. Of door brandstichting. Soms is een natuurinvloed zoals blikseminslag de oorzaak. Op de Risicokaart staan de gebieden aangegeven waar een grote natuurbrand kan ontstaan.

Wat is het risico?

Een natuurbrand kan wandelaars, fietsers en campinggasten in het gebied verrassen. Het vuur kan ze daardoor insluiten. In een droge periode kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De bestrijding is lastig, omdat bluswater vaak van ver moet komen en de wind de brand aanwakkert. Het risico is afhankelijk van de soort begroeiing  (heide, naaldbos), het aantal en type gebruikers (wandelaars, kampeerders) en de weersomstandigheden (droogte, wind).

Risico's bij jou in de buurt ?

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

Voorkómen van branden

Lokale overheden stemmen brandpreventie en –bestrijding af met de brandweer en politie. Op de Veluwe meten meetstations onder meer de luchtvochtigheid, temperatuur, windsnelheid en windrichting. Hulpdiensten in de regio ontvangen deze gegevens. Zij alarmeren betrokken instanties en personen als dat nodig is. Als de droogte boven een bepaald niveau komt, houden vliegtuigjes het gebied in de gaten.

Vergunningen 

Gebouwen in (de buurt van) bos-, heide- en duingebieden hebben een gebruiksvergunning nodig. Hierin staan voorwaarden voor ontvluchtingsmogelijkheden, ontruimingsplannen, bereikbaarheid- en bluswatervoorzieningen.