Aardbeving

Wat staat op de Risicokaart ?

Het gebied waar mogelijk risico op een aardbeving aanwezig is wordt in de Risicokaart aangegeven als een lijn (breuklijn) of vlak (caverne of Mercalli-zone). De mogelijke effecten van een aardbeving worden op de risicokaart aangegeven volgens de schaal van Mercalli.

De mogelijke effecten van een aardbeving worden op de Risicokaart aangegeven volgens de schaal van Mercalli. Deze schaal loopt van I (niet gevoeld) tot XII (catastrofale schade). Bij de sterkte van aardbevingen denkt men meestal aan de schaal van Richter. Die meet echter alleen de ondergrondse kracht van de beving bij de bron, die diep en ver weg kan liggen (‘het epicentrum lag bij …’). De schaal van Mercalli meet de beving op een specifieke plaats. 

Wat is het gevaar ?

In Nederland kan een eventuele aardbeving naar verwachting uitkomen op V – VIII op de schaal van Mercalli:

 • V. vrij sterk: algemeen gevoeld, opgehangen voorwerpen slingeren, klokken blijven stilstaan;
 • VI. sterk: schrikreacties, voorwerpen in huis vallen om, bomen bewegen, weinig solide huizen worden beschadigd;
 • VII. zeer sterk: schade aan vele gebouwen, schoorstenen breken af, golven in vijvers, kerkklokken geven geluid;
 • VIII. vernielend: algemene schade aan gebouwen, zwakke bouwwerken gedeeltelijk vernield.

Wat kan ik doen tijdens een aardbeving?

Lees verder op   crisis.nl

Risico's bij jou in de buurt ?

  Breuklijnen

  Aardbevingen zijn vaak verbonden met breuklijnen die in de ondergrond lopen. De gebieden aan weerszijden van breuklijnen kunnen langzaam ten opzichte van elkaar verschuiven. Dat verloopt soms schoksgewijs, zodat zich een aardbeving voordoet. Belangrijke breuklijnen worden met een lijnsymbool op de kaart getoond. Hetzelfde lijnteken wordt gebruikt om plaatsen aan te duiden waar eventueel een schoksgewijze bodemdaling kan plaatsvinden door aardgas- of zoutwinning.

  Cavernes

  Een caverne is een ondergrondse ruimte, die is ontstaan door de winning van delfstoffen. Een voorbeeld is ondergrondse zoutwinning. Bij gaswinning ontstaan geen cavernes. Cavernes worden alleen op de Risicokaart gezet als ze bovengronds merkbare aardschokken kunnen veroorzaken.

  Meer informatie