Transport gevaarlijke stoffen

Wie in het verleden een bedrijf wilde beginnen waar met gevaarlijke stoffen werd gewerkt, kreeg een vergunning zonder dat gemeenten onderzochten welke bedrijven eromheen lagen. Daardoor konden gemeenten niet goed bepalen of het wel verantwoord was om een vergunning af te geven. Gelukkig is dat nu anders, dat geldt ook voor het transport van gevaarlijke stoffen. Dicht bij water-, spoor- en autowegen verrijzen in principe geen nieuwe woningen of bedrijven als daar regelmatig gevaarlijke stoffen als LPG, chloor en ammoniak over worden vervoerd. En andersom: in de buurt van bestaande huizen legt de overheid geen nieuwe snelwegen aan. Op die manier zijn ruimtelijke ordening, veiligheid en transport nauw met elkaar verbonden.