Bekijk de risicosituaties op kaarten

Wilt u weten waar er risico-objecten te vinden zijn? De kaartviewer Atlas Leefomgeving is een tool die de risico-objecten van de Risicokaart op een geografische kaart laat zien. Ook staat er bij ieder object meer informatie over de risico’s.

Voorselectie voor specifieke doelgroepen

In de kaartviewer is er voor vier specifieke doelgroepen (persona’s) een voorselectie gemaakt van relevante kaartlagen. Als gebruiker kunt u een van de persona’s kiezen, waarna de bijbehorende voorgeselecteerde kaartlagen worden getoond. De persona’s zijn nog in ontwikkeling. Samen met professionals uit de vakgebieden Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH), Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en (voorbereiding op) crisisbeheersing wordt een voorstel uitgewerkt voor relevante kaartlagen welke ondersteunend zijn bij de taakuitvoering. De persona Standaard Gebruiker geeft algemene informatie weer op basis van de Risicokaart. Uw tips voor kaartindeling of verbetering zijn welkom via een mail aan lbo@risicokaart.nl.

De persona's kunnen geraadpleegd worden bij het onderdeel Kaarten toevoegen:

ALOkaarten

Klik op één van de persona’s om doorverwezen te worden naar de bijbehorende kaarten. U kunt vervolgens zelf kaartlagen toevoegen, verwijderen of aan- en uitzetten. Raadpleeg de Handleiding Risicokaart viewer voor tips en adviezen.

Voorbeelden risicosituaties

Ook is het mogelijk om specifiek per risicosituatie de aangeboden informatie te raadplegen. Voorbeelden van risicosituaties zijn een aardbeving, een ongeval met gevaarlijke stoffen en een natuurbrand. Bekijk ook het overzicht van mogelijke risicosituaties die kunnen leiden tot rampen en ongevallen.

Gevolgen van conversie data RRGS naar REV

De mensen die de gegevens over risicovolle situaties wijzigen, gaan dat de komende maanden in een ander systeem doen. Omdat het om vele gegevens gaat, gebeurt deze overstap in stapjes. Op de Atlas Leefomgeving is een combinatie van data uit het nieuwe systeem (REV) en oude systeem (RRGS) te zien. De data die overgezet zijn, worden tijdelijk als freeze (bevroren/statisch) op de kaart getoond. Als de data zijn goedgekeurd, zijn ze niet meer tijdelijk bevroren maar actueel.

Voor professionals: PowerBI

De gegevens afkomstig uit het RRGS zijn voor professionals ook te bekijken, selecteren en filteren via PowerBI. De geconverteerde data hebben daar de status ‘verwijderd’, omdat ze niet meer via de invoerapplicatie van het RRGS op te vragen zijn.