Kernongeval

Bij een ongeval met nucleaire stoffen in kerncentrales kan radioactiviteit vrijkomen. Hierdoor kunnen gezondheidsrisico’s voor mens, dier en milieu groter zijn. Bij milieu moeten we denken aan verontreinigingen met radioactieve stoffen van water, lucht, bodem en gewassen. Meestal zijn ongevallen met kerncentrales het gevolg van fouten en storingen binnen de kerncentrale. Mogelijke gevolgen zijn: afblazen van radioactieve (ventilatie)lucht, het lozen van radioactief koel- of afvalwater en in extreme gevallen tot het direct vrijkomen van radioactieve stoffen uit de kernreactor.

Invloed van het weer

Weersomstandigheden tijdens en na een ongeval met nucleaire stoffen hebben invloed op de reikwijdte van de gevolgen. Drinkwater, landbouwgronden en voedsel kunnen radioactief besmet raken.

Drie zones

Hoe dichter iemand zich bij de plaats van het kernongeval bevindt, hoe groter het gezondheidsrisico. De overheid onderscheidt drie zones bij een kernongeval, gemeten vanaf de plaats van onheil (onderstaande afstanden gelden alleen voor de kerncentrale in Borssele):

  • Evacuatiezone: tot 5km. De bevolking wordt geëvacueerd.
  • Jodiumprofylaxe-zone: tot 10km. Bewoners in dit gebied krijgen jodiumtabletten. Hiermee probeert men gevolgen voor de gezondheid te beperken.
  • Schuilzone: tot 20km. De bevolking moet binnenshuis blijven en deuren en ramen gesloten houden.

Voedselketen beschermen

Buiten de 20-kilometerzone zal de voedselketen beschermd moeten worden. Hoe groot deze zones zullen zijn bij een daadwerkelijke ramp, hangt af van de omvang van de ramp en de weersomstandigheden, zoals windrichting en neerslag.

Beschermen met jodiumtabletten

De effecten van radioactieve neerslag als gevolg van een kernongeval, zijn niet zo makkelijk te bestrijden. Wanneer radioactief materiaal eenmaal het lichaam is binnengedrongen is het vrijwel niet te verwijderen en werkt het vervolgens langdurig door. Gebruik van jodiumtabletten kan bescherming bieden tegen één van de gevolgen van een kernongeval. Hiermee kan de opname van radioactief jodium in de schildklier worden voorkomen.