Risico: tunnelongeval

Wat staat op de Risicokaart?

In vergelijking met in de buitenlucht kan een explosie of brand in een tunnel  veel grotere schade aanrichten en kunnen gevaarlijke stoffen niet snel worden afgevoerd: door rook is het zicht slecht, er is al gauw te weinig zuurstof en vluchten uit een tunnel is moeilijk.  

Op de Risicokaart staan alle weg-, spoor-, tram- en metrotunnels langer dan 250 m. Dit betreft tunnels voor gemotoriseerd verkeer met een overdekte lengte van minimaal 250 m.

Waar vindt u meer informatie?

Risicosituaties bij u in de buurt?