Risico: tunnelongeval

In vergelijking met in de buitenlucht kan een explosie of brand in een tunnel  veel grotere schade aanrichten en kunnen gevaarlijke stoffen niet snel worden afgevoerd: door rook is het zicht slecht, er is al gauw te weinig zuurstof en vluchten uit een tunnel is moeilijk.  

Op de Risicokaart staan alle weg-, spoor-, tram- en metrotunnels langer dan 250 m. Dit betreft tunnels voor gemotoriseerd verkeer met een overdekte lengte van minimaal 250 m.

Waar vindt u meer informatie?

Risicosituaties bij u in de buurt?