Risico: transport gevaarlijke stoffen

Wat staat op de Risicokaart?

Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan internationale en nationale veiligheidseisen. Verder  is er een zogenaamd Basisnet in Nederland. Dit is een netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen. Welke wegen, spoorwegen en vaarwegenwateren tot het Basisnet behoren is aangegeven in deze Regeling. 
 
Daarnaast verzorgen in Nederland buisleidingen het vervoer van deze stoffen.

Het gaat hier om ‘risicosituaties bij transport van brandbare, explosieve en/of toxische stoffen over de wegen, spoorwegen en vaarwegen, die deel uitmaken van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen voor zover deze mogelijk een relevant effect voor de omgeving.
Daarnaast betreft het vervoeren van  gevaarlijke stoffen voor zover deze mogelijk een relevant effect hebben op de omgeving van de buisleiding.

Richtlijn voor vermelding op de Risicokaart is het Registratiebesluit  externe veiligheid.

Ga direct naar

Waar vindt u meer informatie?

Risicosituaties bij u in de buurt?