Risico: ongeval op het water

Wat staat op de Risicokaart?

In deze mogelijke risicosituatie onderscheidt de Risicokaart de volgende twee soorten wateractiviteiten:

Scheepvaart
- vaarroutes waarbij het grootste schip minstens 25 opvarenden heeft; 
- zeehavens voor schepen met minstens 25 opvarenden; 
- watersportgebieden met meer dan 2.000 ligplaatsen voor pleziervaartuigen in open binnenwater van meer dan 500 ha.

Schepen kunnen te maken krijgen met brand, ontploffing en aanvaringen door bijvoorbeeld weersomstandigheden (mist, storm) of ondeskundigheid van de bemanning. Schepen kunnen stranden, zinken of kapseizen. Dit kan op zee gebeuren of op binnenwateren.  

Wadlopen: wadlooproutes voor groepsgrootten van minimaal 25 personen.

Bij wadlopen kan het weer plotseling veranderen. Dit geldt ook voor de ondergrond. Wadlopers leveren een zware fysieke inspanning. In geval van nood duurt het soms lang voor er hulp komt. Intussen kan het water opkomen en kunnen andere deelnemers onderkoeld raken door wind en water. 

Waar vindt u meer informatie?

Risicosituaties bij u in de buurt?