BRZO

Wat is het risico?

Het zijn bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Het BRZO is de Nederlandse invulling van een Europese richtlijn over arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding. Het doel van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. BRZO-bedrijven staan aangegeven op de Risicokaart.

De stoffen kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn.  Bij BRZO-bedrijven is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die zijn opgeslagen groot. Als er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets mis gaat, kan dit leiden tot grote gezondheidsrisico's.

Wat kun je zelf doen bij een BRZO-ongeval?

  1. Ga niet naar het ongeval toe.
  2. Bel 112 als dat nog niet gebeurd is.
  3. Zorg dat je minstens 500 meter van het ongeval vandaan bent / komt.
  4. Loop als dat kan dwars op de wind (zie de tekening hieronder), maar altijd weg van het ongeval.
  5. Volg instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance).

Afbeelding verwijderd.

 

Risico's bij jou in de buurt ?

Welke veiligheidmaatregelen zijn er?

Voor deze bedrijven gelden strengere regels dan voor andere bedrijven. BRZO bedrijven zijn verplicht rampenbestrijdingsplannen op te stellen en deze te oefenen met hulpverleners. De vergunningverlener (provincie of gemeente) controleert regelmatig of het bedrijf aan de strenge veiligheidseisen voldoet.
Het BRZO is overigens niet van toepassing op onder andere inrichtingen van Defensie, kerncentrales, mijnbouwbedrijven en vuurwerkbedrijven. Daarvoor gelden specifieke wetten of regels.

Waar vind je meer informatie?

  • Op crisis.nl staat algemene informatie over wat je moet doen bij een ramp.
  • Op de website van het Ministerie Infrastructuur en Milieu staat meer informatie over SEVESO III en BRZO 2015.