Overig

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, staan op de Risicokaart. Deze categorie bevat bedrijven die niet als aparte categorie zijn benoemd. In de categorie 'Overig' kunnen ook bedrijven worden opgenomen als er een kans is dat bij een ongeval gewonden en/of doden vallen buiten de terreingrens. De eindverantwoordelijke voor de milieuvergunning (meestal de gemeente) moet aangeven voor welke situaties dat geldt.

Wat is het risico?

De risico’s van deze bedrijven zijn hetzelfde als die van andere risicovolle bedrijven die werken met ontplofbare, giftige of brandbare stoffen. Het gevaar ontstaat als met die gevaarlijke stoffen iets mis gaat. Afhankelijk van de soort stof kan er gevaar voor de gezondheid ontstaan voor degene die ermee in aanraking komt, of er komt brand of een ontploffing.

Risico's bij jou in de buurt?

Wat kun je zelf doen bij een 'overig' ongeval?

 1. Ga niet naar het ongeval toe.
 2. Bel 112 als dat nog niet gebeurd is.
 3. Zorg dat je minstens 500 meter van het ongeval vandaan bent/ komt.
 4. Loop daarbij dwars op de wind (zie de tekening hieronder), weg van het ongeval
 5. Je kunt op 500 meter ook schuilen.
 6. Volg instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) op.
 7. Ga niet eerder terug naar de plaats van het ongeval tot je het sein ‘veilig’ hebt gekregen.

dwars op de wind

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

De overheid stelt strenge veiligheidseisen aan deze bedrijven en controleert regelmatig ze hieraan voldoen.

  Waar vind je meer informatie?

  Op www.denkvooruit.nl staat algemene informatie over wat je moet doen bij een ramp.