LPG

LPG (Liquid Petroleum Gas) is een gas dat onder hoge druk is samengeperst tot een vloeistof. LPG-tankstations slaan het gas bovengronds of ondergronds op in tanks.  

Wat is het risico?

LPG is brandbaar en explosief. Bij een LPG-tankstation zijn er twee belangrijke risico's. Ten eerste zijn de bovengrondse opslagtanks een risico. Ten tweede kan het afleveren van de LPG door de tankauto een risico vormen. Er kan een gaswolk LPG ontstaan als er een lekkage is in een opslagtank of leiding. Het explosiegevaar is dan groot, want LPG ontbrandt gemakkelijk. Bij een explosie ontstaat er veel druk en een grote vuurwolk.

Wat kun je zelf doen bij een ongeval met LPG?

Ben je in de buurt van het ongeval?

 1. Ga niet dichter naar de plek van het ongeval.
 2. Blijf minstens 500 meter verwijderd van de plek van het ongeval.
 3. Neem kinderen en mensen die niet zelf kunnen vluchten zo snel mogelijk mee.
 4. Bel 112 als dat nog niet gebeurd is.

Kun je niet weg uit de gevarenzone of ben je verder weg dan 500 meter?

 1. Ga niet naar het ongeval kijken.
 2. Schuil op een veilige plek waar geen glasscherven kunnen komen. Ben je binnen? Schuil dan in een douche of toilet, op zolder of achter een kast. Ben je buiten? Schuil dan achter een muur of gebouw.
 3. Neem kinderen en mensen die niet zelf kunnen vluchten zo snel mogelijk mee.
 4. Luister of kijk naar de rampenzender op tv of radio als dat mogelijk is.
 5. Volg de instructies van de politie of brandweer. Zij waarschuwen je met sirene, geluidswagens, sms-alert of de rampenzender. Dit betekent bij LPG bijvoorbeeld dat je ramen en deuren open moet zetten en gordijnen of jaloezieën moet sluiten. Zo loop je minder kans op verwondingen door rondvliegend glas.

Moet je door het ongeval je woning verlaten? Dan geeft de politie instructies en aanwijzingen over wat je moet doen. 

  Risico's bij jou in de buurt ?

  Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

  Vergunningen en veiligheidseisen

  De overheid verleent alleen vergunningen voor LPG aan tankstations die voldoen aan de veiligheidseisen voor vervoer, levering en opslag van LPG. LPG-tankstations moeten bijvoorbeeld op een bepaalde afstand van woningen staan. De tankstations zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse. De overheid controleert of het tankstation aan de gestelde eisen voldoet.

  Hulpdiensten

  Hulpdiensten oefenen op het bestrijden van ongelukken met LPG. Bij een (dreigende) ontploffing houden de politie, brandweer en ambulances voor een veiligheidsgrens van minstens 500 meter aan, tot ze precies weten wat er aan de hand is. Ze zetten de omgeving af en proberen een ontploffing te voorkomen.

  Waar vind je meer informatie?