Defensie

In Nederland zijn verschillende defensieterreinen. Hieronder vallen kazernes, munitieopslagplaatsen, schiet- en oefenterreinen en militaire vliegvelden (zie ook luchtvaartongeval). Verschillende van deze terreinen hebben buiten de hekken een beperking voor het ruimtegebruik. Er mogen binnen bepaalde zones bijvoorbeeld geen woningen worden gebouwd of wegen aangelegd. Om elk terrein zijn drie zones (A, B en C) vastgesteld; hoe dichterbij het militaire terrein, hoe strenger de regels. Deze terreinen staan aangegeven op de Risicokaart.  

Wat is het risico?

Kazernes of munitieopslagplaatsen bevatten materialen die het risico op brand of een ontploffing verhogen. Een ontploffing geeft een drukgolf, enorme warmte en brand, en er vliegen brokstukken rond die gevaar opleveren.

Wat kun je zelf doen bij een defensie ongeval?

  • Ga niet kijken.
  • Bel 112 als dat nog niet gebeurd is.
  • Volg de instructies van de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance).
  • Ga weg bij de brand en de rook met een (natte) doek voor je neus en mond.
  • Neem kinderen en mensen die niet zelf kunnen vluchten zo snel mogelijk mee.
  • Ga nooit een brandend gebouw in.

Risico's bij jou in de buurt?

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

De overheid stelt eisen aan alle militaire (vlieg)bases voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Er zijn bijvoorbeeld verplicht speciale opslagcontainers en beschermingsmiddelen en alleen gespecialiseerde bedrijven mogen gevaarlijke stoffen afvoeren. Elke basis heeft een rampenplan. Hiermee oefent men regelmatig. De bevelvoerders van de militaire terreinen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse. De overheid controleert of zij zich aan de regels houden.

Waar vind je meer informatie?

Kijk op www.denkvooruit.nl voor algemene informatie over wat je moet doen bij een ramp.