Kwetsbare objecten

Bij brand in grote gebouwen kunnen door vuur, rookontwikkeling en giftige dampen veel slachtoffers vallen. Op de Risicokaart staan vooral gebouwen aangegeven met een grootschalige publieksfunctie of gebouwen waar veel mensen niet of verminderd zelfredzaam zijn, zoals in een ziekenhuis. Ook hoge gebouwen van meer dan 25 verdiepingen staan op de kaart.

Wat is het risico?

Door het vuur, de rookontwikkeling en giftige dampen kunnen veel slachtoffers vallen. In de meeste grote gebouwen zijn dan ook veel vluchtwegen, om de kans op slachtoffers tijdens een brand zo klein mogelijk te maken. Toch vormen deze gebouwen een risico. Daarom zie je ze terug op de Risicokaart. 

Risico's bij jou in de buurt?