Welke risico's zijn er?

Deze pagina geeft een overzicht van mogelijke risico's die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. Wilt u zien welke mogelijke risico’s er bij u in de buurt zijn, klik dan naar de Risicokaart (resultaten het beste zichtbaar via PC/laptop).

Voor adviezen over wat u kunt doen als er iets gebeurt, kunt u terecht bij uw veiligheidsregio en crisis.nl.

Aardbeving

Aardbevingen zijn vaak verbonden met breuklijnen die in de ondergrond lopen.

Kernongeval

Bij een ongeval met nucleaire stoffen kan radioactiviteit vrijkomen. Hierdoor kunnen gezondheidsrisico’s ontstaan. Wat gebeurt er bij een kernongeval en wat kun je doen?

Kwetsbare objecten

Bij Brand in grote gebouwen kunnen door vuur, rookontwikkeling en giftige dampen veel slachtoffers vallen. Welke gebouwen zijn kwetsbaar?

Luchtvaartongeval

Een vliegtuigongeluk leidt vaak tot veel dodelijke slachtoffers. Welke gebieden zijn het meest risicovol en wat moet je doen bij een vliegramp?

Natuurbrand

Een natuurbrand kan mensen in het gebied verrassen. Door vuur, rookontwikkeling en giftige dampen kunnen veel slachtoffers vallen. Welke gebieden zijn kwetsbaar?

Ongeval met gevaarlijke stoffen

Bedrijven met brandbare, explosieve of giftige stoffen vormen een risico voor de omgeving. Waar bevinden zich bedrijven zoals een vuurwerkopslagplaats of tankstation?

Ongeval op het water

De Nederlandse wateren worden intensief gebruikt. Bij schipbreuk of een aanvaring kunnen de gevolgen groot zijn. Ook wadlopen kent risico's. Welke wateren en waterwegen zijn risicovol?

Overstroming

Nederland is de best beveiligde delta ter wereld. Toch kan 65% van het Nederlandse landoppervlak kan overstromen. Welke gebieden zijn dat?

Paniek, verstoring openbare orde

Bij festivals en voetbalwedstrijden kan in de menigte paniek ontstaan. Mensen kunnen hierdoor in de verdrukking komen. Welke evenementen zijn risicovol?

Transport gevaarlijke stoffen - Basisnet

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is risicovol. Daarom moeten deze stoffen vervoerd worden via het Basisnet. Welke wegen, spoorwegen en wateren behoren tot het Basisnet?

Tunnelongeval

Ongevallen in tunnels zijn gevaarlijker dan in de buitenlucht. Daarom toont de risicokaart alle tunnels met een overkapping van minstens 250 meter. Waar bevinden deze tunnels zich?

Verkeersongeval op land

Van autosnelweg tot hogesnelheidslijn: sommige wegen en spoorwegen hebben een verhoogd risico. Om welke wegen en spoorwegen gaat het?