Risicokaart Prof

De Risicokaart Prof bevat meer informatie over de risico's die op de openbare risicokaart staan en toont méér objecten die van belang kunnen zijn het vaststellen van veiligheidsbeleid of plannen voor ruimtelijke ordening. Omdat het om deels niet-openbare informatie gaat, is deze informatie alleen toegankelijk als u beschikt over een gebruikersnaam en een wachtwoord. Nog geen gebruikersnaam? Klik hier om een gebruikersnaam aan te vragen.

Klik op een provincie hieronder om de risicokaart voor de professionele gebruiker te starten: 

De Risicokaart voor de professionele gebruiker wordt door deze overheden voor diverse doeleinden gebruikt.

 • Alle gemeenten
 • Alle provincies
 • Ministeries (o.a. Veiligheid en Justitie, Infrastructuur en Milieu,Defensie en Economische zaken)
 • Decentrale rijksdiensten (o.a. RIVM)
 • Veiligheidsregio's 
 • Waterschappen
 • Politie
 • Regionale meldkamers
 • Koepelorganisaties (o.a. VNG, IPO etc)
 • Duitse overheden
 • Belgische overheden